Ordinea de zi | 14.03.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 14.03.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.03.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (termen de avizare: 17.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 07.03.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei României pentru Resurse Minerale Neenergetice - orizont 2035 (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvență, pentru anul 2023 (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) al art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență (termen de avizare: 24.03.2023), conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b90/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b91/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b92/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL, neafiliațI - aviz nefavorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare publicată în Monitorul Oficial nr.599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare (b93/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania (b94/21.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii Nr.227/2015 privind Codul fiscal (b95/21.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR, UDMR, PNL - aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.108 din Legea educaţiei naţionale 1/2011 (b96/22.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.13. Propunere legislativă pentru extinderea compensării cantitative la prosumatori prin modificarea art. 731 din Legea nr.123 din 10 iulie 2012 (b97/22.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (b98/22.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.15. Propunere legislative pentru modificarea și completarea OUG nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (plx126/06.03.2023) (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
   2.16. Propunere legislativă privind modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public (b136/13.03.2023) (termen de avizare: 28.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL și deputați PSD - aviz favorabil

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 14.03.2023
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate