Data modificării:

Ordinea de zi din 14.03.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 14.03.2023

Ordinea de zi din 14.03.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.03.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (termen de avizare: 17.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 07.03.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei României pentru Resurse Minerale Neenergetice - orizont 2035 (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvență, pentru anul 2023 (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) al art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență (termen de avizare: 24.03.2023), conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b90/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b91/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b92/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL, neafiliațI - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare publicată în Monitorul Oficial nr.599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare (b93/20.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania (b94/21.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii Nr.227/2015 privind Codul fiscal (b95/21.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR, UDMR, PNL - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.108 din Legea educaţiei naţionale 1/2011 (b96/22.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru extinderea compensării cantitative la prosumatori prin modificarea art. 731 din Legea nr.123 din 10 iulie 2012 (b97/22.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (b98/22.02.2023) (termen de avizare: 20.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislative pentru modificarea și completarea OUG nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (plx126/06.03.2023) (termen de avizare: 21.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă privind modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public (b136/13.03.2023) (termen de avizare: 28.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL și deputați PSD - aviz favorabil
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 14.03.2023
4. Diverse

Parteneri