Ordinea de zi | 15.01.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 15.01.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (b676/11.12.2018) (termen de avizare: 15.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - avizare amânată în ședința din data de 08.01.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă ședință fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observații
   1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare (termen de avizare: 22.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 14.01.2019
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 21.01.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 14.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.F.P., M.J.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.12.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.01.2019
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.01.2019
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate