Data modificării:

Ordinea de zi din 15.01.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 15.01.2019

Ordinea de zi din 15.01.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (b676/11.12.2018) (termen de avizare: 15.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - avizare amânată în ședința din data de 08.01.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă ședință fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observații
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare (termen de avizare: 22.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 14.01.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 21.01.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 14.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.F.P., M.J.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.12.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.01.2019
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.01.2019
5. Diverse