Ordinea de zi | 17.08.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 17.08.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 23.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități învăţământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 24.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de acordare a despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare (termen de avizare: 24.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind depozitarea deșeurilor (termen de avizare: 25.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare

   2.5. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 26.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.T.I., M.I.P.E., A.N.A.P., I.N.S., M.F., M.J.

   2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” (termen de avizare: 26.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F., M.J.

   2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici (termen de avizare: 26.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.J.

   2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.10. Proiect de Ordonanță a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

   2.11. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 10.08.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 17.08.2021
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate