Data modificării:

Ordinea de zi din 17.08.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 17.08.2021

Ordinea de zi din 17.08.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 23.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități învăţământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 24.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de acordare a despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare (termen de avizare: 24.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind depozitarea deșeurilor (termen de avizare: 25.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare

2.5. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 26.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.T.I., M.I.P.E., A.N.A.P., I.N.S., M.F., M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” (termen de avizare: 26.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F., M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici (termen de avizare: 26.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.J.

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Ordonanță a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.11. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 27.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 10.08.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 17.08.2021
5. Diverse

Parteneri