Ordinea de zi | 23.02.2012

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Plenului CES din 23.02.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
Analizarea propunerilor de modificare a Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social, transmise de partea sindicală şi Ministerul Justiţiei


Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 23.02.2012, ora 14:00

Ordinea de zi propusă
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 26.01.2012
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 02.02.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Plenului din data de 02.02.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 09.02.2012
6. Informare privind şedinţa Plenului din 09.02.2012
7. Informare privind şedinţa Plenului din 16.02.2012
8. Avizarea proiectelor de acte normative:
   8.1. Propunere legislativă de modificare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 213, alin. (5) (Pl-x 29/14.02.2012)
9. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
10. Nota Serviciului Juridic privind propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de nominalizare a unui membru în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială
11. Adresa U.N.P.R. privind încheierea mandatului de reprezentant U.N.P.R. în cadrul CES a dlui Gheorghe Lemnaru
12. Adresa dlui Radu Minea, reprezentant al C.S.D.R., privind autosuspendarea sa din cadrul Biroului Executiv şi al Plenului CES
13. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
14. Diverse.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate