Data modificării:

Ordinea de zi din 23.02.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.02.2012

Ordinea de zi din 23.02.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

Analizarea propunerilor de modificare a Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social, transmise de partea sindicală şi Ministerul Justiţiei

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 23.02.2012, ora 14:00

Ordinea de zi propusă
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 26.01.2012
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 02.02.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Plenului din data de 02.02.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 09.02.2012
6. Informare privind şedinţa Plenului din 09.02.2012
7. Informare privind şedinţa Plenului din 16.02.2012
8. Avizarea proiectelor de acte normative:

8.1. Propunere legislativă de modificare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 213, alin. (5) (Pl-x 29/14.02.2012)
9. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
10. Nota Serviciului Juridic privind propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de nominalizare a unui membru în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială
11. Adresa U.N.P.R. privind încheierea mandatului de reprezentant U.N.P.R. în cadrul CES a dlui Gheorghe Lemnaru
12. Adresa dlui Radu Minea, reprezentant al C.S.D.R., privind autosuspendarea sa din cadrul Biroului Executiv şi al Plenului CES
13. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
14. Diverse.