Ordinea de zi | 23.06.2020

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 23.06.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor reglementări referitoare la profesii (termen de avizare: 06.07.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării - retransmis spre avizare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate