Data modificării:

Ordinea de zi din 23.06.2020

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.06.2020

Ordinea de zi din 23.06.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor reglementări referitoare la profesii (termen de avizare: 06.07.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării - retransmis spre avizare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet


Parteneri