Ordinea de zi | 23.10.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 23.10.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare (termen de avizare: 22.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 21.01.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
   1.2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (b676/11.12.2018) (termen de avizare: 15.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD - avizare amânată în şedinţa din data de 08.01.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii

2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la încetarea activităţii comisiei constituite în scopul verificării dosarelor membrilor Plenului
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la majorarea indemnizaţiilor preşedintelui, vicepreşedinţilor, membrilor Plenului şi membrilor comisiilor de specialitate
4. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la majorarea cuantumului salariilor brute ale personalului Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018
5. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social valabile de la data de 01.01.2019
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.12.2018
7. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.01.2019
8. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate