Data modificării:

Ordinea de zi din 23.10.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.10.2018

Ordinea de zi din 23.10.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare (termen de avizare: 22.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 21.01.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
1.2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (b676/11.12.2018) (termen de avizare: 15.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD - avizare amânată în şedinţa din data de 08.01.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la încetarea activităţii comisiei constituite în scopul verificării dosarelor membrilor Plenului
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la majorarea indemnizaţiilor preşedintelui, vicepreşedinţilor, membrilor Plenului şi membrilor comisiilor de specialitate
4. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la majorarea cuantumului salariilor brute ale personalului Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018
5. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social valabile de la data de 01.01.2019
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.12.2018
7. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.01.2019
8. Diverse