Ordinea de zi | 27.11.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 27.11.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 (termen de avizare: 10.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - Obs.: nu sunt necesare avize interministeriale
   1.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (b593/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR și deputați PSD și PNL
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
   1.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (b594/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Olar Corneliu - deputat PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
   1.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (b595/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați ALDE și PSD
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
   1.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (b596/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați ALDE și PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4)
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
   1.6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b597/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4)
   1.7. Propunere legislativă privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament" (b601/07.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori:deputați PNL, PMP și UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
   1.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b602/07.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL și deputați PNL, PMP, UDMR și USR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
   1.9. Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România (b603/07.11.2018) (termen de avizare: 07.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR, ALDE, minorități și independenți
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.11.2018

3. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.11.2018
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate