Data modificării:

Ordinea de zi din 27.11.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 27.11.2018

Ordinea de zi din 27.11.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 (termen de avizare: 10.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - Obs.: nu sunt necesare avize interministeriale
1.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (b593/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR și deputați PSD și PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
1.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (b594/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Olar Corneliu - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
1.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (b595/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați ALDE și PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
1.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (b596/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați ALDE și PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
1.6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b597/06.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4)
1.7. Propunere legislativă privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament" (b601/07.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori:deputați PNL, PMP și UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
1.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b602/07.11.2018) (termen de avizare: 07.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL și deputați PNL, PMP, UDMR și USR
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
1.9. Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România (b603/07.11.2018) (termen de avizare: 07.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR, ALDE, minorități și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.11.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.11.2018
4. Diverse