Ordinea de zi | 28.11.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 28.11.2018, ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (termen de avizare: 12.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 03.12.2018 - Obs. ref. avize interministeriale: avize complete
   1.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene (termen de avizare: 13.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Ministerul Turismului, Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă 
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 03.12.2018 - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.J.

2. Proiect de Memorandum cu tema ”Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii curente a Consiliului Economic şi Social, prin derogarea de la prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 şi anume reducerea cu 10% a plăţilor şi serviciilor efectuate în 2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate