Data modificării:

Ordinea de zi din 28.11.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.11.2018

Ordinea de zi din 28.11.2018 ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (termen de avizare: 12.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 03.12.2018 - Obs. ref. avize interministeriale: avize complete
1.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene (termen de avizare: 13.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Ministerul Turismului, Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 03.12.2018 - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.J.
2. Proiect de Memorandum cu tema ”
Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii curente a Consiliului Economic şi Social, prin derogarea de la prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 şi anume reducerea cu 10% a plăţilor şi serviciilor efectuate în 2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei