Ordinea de zi | 29.01.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 29.01.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea criteriilor și a procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră (termen de avizare: 5.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 28.01.2019
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 28.01.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 28.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: avize complete
   1.2 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019 (termen de avizare: 7.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 28.01.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 28.01.2019
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 28.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
   1.3 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/15.11.2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 7.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 28.01.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 28.01.2019
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 28.01.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 28.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.01.2019
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.01.2019
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate