Data modificării:

Ordinea de zi din 29.01.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.01.2019

Ordinea de zi din 29.01.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea criteriilor și a procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră (termen de avizare: 5.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 28.01.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 28.01.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 28.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: avize complete
1.2 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019 (termen de avizare: 7.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 28.01.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 28.01.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 28.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
1.3 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/15.11.2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 7.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 28.01.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 28.01.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 28.01.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 28.01.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.01.2019
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.01.2019
4. Diverse