Ordinea de zi | 29.08.2017

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 29.08.2017, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.08.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.08.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de maşter acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017- 2018 (termen de avizare: 05.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
   3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programele de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018 (termen de avizare: 05.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
   3.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 08.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P. - proiect retransmis
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
   3.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind plata defalcată a TVA (termen de avizare: 08.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P. - proiect retransmis
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în dala de 28.08.2017
   3.5. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 08.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 28.08.2017

4. Aprobarea candidaturii dnei Dorotheea-Andreea MONEA, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara.
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate