Data modificării:

Ordinea de zi din 29.08.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 29.08.2017

Ordinea de zi din 29.08.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.08.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.08.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de maşter acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017- 2018 (termen de avizare: 05.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programele de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018 (termen de avizare: 05.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
3.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 08.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P. - proiect retransmis
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
3.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind plata defalcată a TVA (termen de avizare: 08.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P. - proiect retransmis
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în dala de 28.08.2017
3.5. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 08.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 28.08.2017
4. Aprobarea candidaturii dnei Dorotheea-Andreea MONEA, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara.
5. Diverse