Ordinea de zi | 30.06.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 30.06.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.06.2011 şi aprobarea deciziilor BEx.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului CES din data de 23.06.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010
   3.2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010
   3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010
   3.4. Propunere legislativa privind completarea art. 289 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (plx 451/27.06.2011)

4. Nota Secretarului general cu privire la propunerea unui algoritm de stabilire a componenţei comisiilor de specialitate ale CES
5. Diverse.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate