Data modificării:

Ordinea de zi din 30.06.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 30.06.2011

Ordinea de zi din 30.06.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.06.2011 şi aprobarea deciziilor BEx.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului CES din data de 23.06.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010
3.2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010
3.4. Propunere legislativa privind completarea art. 289 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (plx 451/27.06.2011)
4. Nota Secretarului general cu privire la propunerea unui algoritm de stabilire a componenţei comisiilor de specialitate ale CES
5. Diverse.