Data modificării:

Biroul Executiv al CES

Biroul Executiv asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului

Biroul Executiv al CES

Biroul Executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.
Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vicepreședinte
Tancău Petrea-Petre
Tancău Petrea-Petre
Membru BEX

Biroul executiv CES

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte.

Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului. Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.

Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.

Parteneri