Data modificării:

Comisii de specialitate temporare

Comisii de specialitate temporare

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, CES constituie, ca organe de lucru, comisii de specialitate permanente sau temporare.
Prin regulamentul propriu de organizare şi funcționare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluționarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate.

Parteneri