Data modificării:

Formular solicitare informații de interes public

Formular solicitare informații de interes public

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute.


Formular de solicitare a informațiilor publice în baza Legii nr. 544/2001 - editabil
Formular de solicitare a informațiilor publice în baza Legii nr. 544/2001

* solicitantul poate fi obligat la plata costurilor aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris)