Data modificării:

Ordinea de zi din 01.02.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.02.2022

Ordinea de zi din 01.02.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 01.02.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2022 (termen de avizare:10.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 (termen de avizare: 10.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind forma și conținutul instrumentarului Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021 (termen de avizare:10.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021 (termen de avizare: 10.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (termen de avizare: 10.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență şi a altor acte normative (termen de avizare: 14.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public (termen de avizare: 14.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției, Agenția Națională de Integritate - avizare amânată
2.8. Propunere legislativă pentru completarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (b606/21.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b607/21.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b608/21.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua națională a educației financiare” (b609/22.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR și minorități - puncte de vedere
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.155, alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (b611/22.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea articolului 96 din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ (b612/22.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori AUR și USR și deputați AUR, PSD, PNL și USR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind consimțământul digital online, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (b613/22.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă pentru completarea art. 11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (b614/22.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 218/2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu completările ulterioare (b615/23.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – puncte de vedere
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a altor acte normative (b616/23.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL și senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.18. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (b617/23.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.19. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (b1/10.01.2022) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Lazăr Ion-Marian - deputat USR- aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă privind Cazierul de mediu și Registrul național electronic de mediu (b2/12.01.2022) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (b3/12.01.2022) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputat PNL - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice (b5/12.01.2022) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați AUR - aviz nefavorabil
3. Validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
4. Validarea domnului Sterică FUDULEA ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
5. Înființarea comisiilor temporare, desemnarea membrilor, stabilirea raportorilor, precum și termenul limită de realizare a studiilor și analizelor, conform temelor propuse din rândul părților reprezentate în Consiliul Economic și Social și aprobate în vederea includerii în calendarul pentru anul 2022
6. Procedura de recrutare și selecție a colaboratorilor externi în vederea realizării de studii și analize
7. Aprobarea execuției bugetare a Consiliului Economic și Social la data de 31.12.2021
8. Referatul Direcției Buget-Finanțe, Contabilitate cu privire la modificarea datei de acordare a drepturilor bănești
9. Nota Secretarului General privind aprobarea cuantumului sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase personalului Secretariatului Tehnic
10. Informare privind ședința Biroului Executiv din data 01.02.2022
11. Diverse

Parteneri