Data modificării:

Ordinea de zi din 01.03.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.03.2012

Ordinea de zi din 01.03.2012 ora 14:00

Ordinea de zi propusă

Analizarea propunerilor de modificare a Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social, transmise de partea sindicală şi Ministerul Justiţiei

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 01.03.2012, ora 14:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 01.03.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 26.01.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 02.02.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Plenului din data de 02.02.2012
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 09.02.2012
7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 23.02.2012
8. Informare privind şedinţa Plenului din 09.02.2012
9. Informare privind şedinţa Plenului din 16.02.2012
10. Informare privind şedinţa Plenului din 23.02.2012
11. Avizarea proiectelor de acte normative:

11.1. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului (b 694/22.12.2011)
11.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 20/02.02.2012)
11.3. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 32/02.02.2012)
11.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 35/02.02.2012)
11.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 36/02.02.2012)
11.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 42/15.02.2012)
12. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
13. Nota Serviciului Juridic privind propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de nominalizare a unui membru în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială
14. Adresa U.N.P.R. privind încheierea mandatului de reprezentant U.N.P.R. în cadrul CES a dlui Gheorghe Lemnaru
15. Adresa dlui Radu Minea, reprezentant al C.S.D.R., privind autosuspendarea sa din cadrul Biroului Executiv şi al Plenului CES
16. Aprobarea organigramei Secretariatului Tehnic al CES pe anul 2012 şi a statului de funcţii
17. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
18. Diverse.