Data modificării:

Ordinea de zi din 01.03.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.03.2022

Ordinea de zi din 01.03.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 01.03.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 22.02.2022 - aviz favorabil cu observatii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (termen de avizare: 04.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil cu observatii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnat către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J., C.C.

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea art. 6^1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completările ulterioare, precum și unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J.

2.6. Proiect de Lege privind reglementarea activității prestatorului casnic (termen de avizare: 10.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării (termen de avizare: 11.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (termen de avizare: 11.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Propunere legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc (b52/14.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.84 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art. 121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (b54/14.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ibram Iusein - deputat UDTR (minorități) – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă privind transmiterea terenurilor și altor active patrimoniale aflate în patrimoniul societăților comerciale și regiilor la care statul sau una sau mai multe autorități ale administrației publice locale este acționar majoritar (b55/14.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator PNL, senatori și deputați neafiliați – aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art. 32 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b56/15.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b57/15.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL si PSD – aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (58/15.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Predescu Ana-Loredana - deputat PSD – aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (b59/15.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL, PSD, UDMR, minorități și neafiliați – aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 (b60/15.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator PNL și senatori PSD – aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și completarea articolului 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil (b61/15.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați – puncte de vedere
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (b62/15.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) –Inițiatori: deputați neafiliați – aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (b63/16.02.2022) (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil
3. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de nominalizare/ reconfirmare a unui membru titular și a unui membru supleant în cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP) 2021 – 2027
4. Informarea Direcției Buget-Finanțe, Contabilitate cu privire la depunerea situațiilor financiare ale Consiliului Economic și Social la data de 31.12.2021
5. Mesajul electronic trimis de președintele CESE Franța, dl Thierry BEAUDET, privind propunerea unei întâlniri online a CES-urilor europene joi, 3 martie 2022, de la ora 11:30 (ora Parisului), pentru a discuta situația din Ucraina
6. Scrisoarea Consiliului Socio-Economic Național Tripartit din Ucraina prin care se solicită CES-urilor membre ale AICESIS sprijinul pentru eliminarea Camerei Civice a Federației Ruse din rândul Asociației
7. Înființarea comisiilor temporare, desemnarea membrilor, stabilirea raportorilor, precum și termenul limită de realizare a studiilor și analizelor, conform temelor propuse din rândul părților reprezentate în Consiliul Economic și Social și aprobate în vederea includerii în calendarul pentru anul 2022
8. Aprobarea minutei ședinței Plenului din data de 09.11.2021
9. Aprobarea minutei ședinței Plenului din data de 23.11.2021
10. Aprobarea minutei ședinței Plenului din data de 08.02.2021
11. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 01.03.2022
12. Diverse


Parteneri