Data modificării:

Ordinea de zi din 01.04.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.04.2014

Ordinea de zi din 01.04.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 01.04.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 27.03.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Validarea domnului DRĂGHICESCU Dragoș Nicolae, ca reprezentant al Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli din România în noul Plen CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx. 125/24.03.2014)
5.2. Proiect de Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
6. Nota Secretarului general cu privire la elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
7. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
8. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice cu privire la participarea CES România la Școala internațională de vară AICESIS, 15-21 septembrie 2014, Kabardino-Balkarie
9. Diverse