Data modificării:

Ordinea de zi din 01.08.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.08.2017

Ordinea de zi din 01.08.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 01.08.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.07.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (termen de avizare: 04.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 31.07.20/7
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) proiect de aviz favorabil
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1054/2005 (termen de avizare: 09.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţei programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 28.07.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 prind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 (termen de avizare: 09.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
3.4. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de tele-muncă (termen de avizare: 09.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar (termen de avizare: 10.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) şedinţă programată în data de 31.07.2017
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ,,ADMINISTRAŢIE" din administraţia publică locală (termen de avizare: 10.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.D.R.A.P.F.E.
- Comisia pentru drepturi şi libertă(i cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.7. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscal-hugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 10.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată în data de 31.07.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
4. Aprobarea candidaturii doamnei OANE Ilona-Gabriela, propusă de CONPIROM, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
5. Proiect de Hotărâre a Plenului privind modificarea Statului de funcţii al Secretariatului Tehnic, începând cu data de 01.07.2017, având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
6. Proiect de Hotărâre a Plenului privind stabilirea indemnizaţiilor pentru preşedintele CES, vicepreşedinţii CES, membrii Plenului şi ai comisiilor de specialitate care nu au calitatea de membri CES, începând cu data de 1.07.2017, având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
7. Raport cu privire la activitatea de avizare a proiectelor de acte normative desfăşurată de Consiliul Economic şi Social în perioada 4.04.2017 - 30.06.2017
8. Diverse