Data modificării:

Ordinea de zi din 01.11.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.11.2012

Ordinea de zi din 01.11.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 01.11.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 25.10.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. (Plx 437/22.10.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 1.11.2012)
5.2. Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 5.11.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Diverse