Data modificării:

Ordinea de zi din 01.11.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.11.2022

Ordinea de zi din 01.11.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 01.11.2022
2. Intervenție susținută de dl Bogdan CHIRIȚOIU, Președinte al Consiliului Concurenței, pe marginea avizului adoptat cu privire la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind licența industrială unică
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind ajustarea prețurilor acordurilor cadru/ contractelor de achiziție sectorială a serviciilor de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice (termen de avizare: 09.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Energiei – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (termen de avizare: 9.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar (b611/11.10.2022) (termen de avizare: 4.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori AUR, USR și deputați neafiliați – aviz favorabil
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (b612/11.10.2022) (termen de avizare: 4.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD și PNL - aviz nefavorabil
3.5. Propunere legislativă pentru eliminarea barierelor birocratice excesive în comerț și facilitarea transferului de bunăstare către consumatori prin modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (b613/11.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații
3.6. Propunere legislativă pentru simplificarea și debirocratizarea publicității legale a actelor, faptelor și mențiunilor în registrul comerțului prin modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (b614/11.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu propuneri de modificare
3.7. Propunere legislativă pentru transparența intereselor conducerii institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prin completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (b615/11.10.2022) (termen de avizare: 4.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
3.8. Propunere legislativă pentru transparența intereselor conducerii companiilor și unităților economice deținute indirect de stat prin completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (b616/11.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
3.9. Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare (b617/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, UDMR și PNL - aviz favorabil
3.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (b618/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Varga Glad-Aurel - deputat PNL - aviz nefavorabil
3.11. Propunere legislativă privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC (b619/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR și minorități - aviz nefavorabil
3.12. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca „Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii" (b620/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR și minorități - aviz nefavorabil
3.13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b621/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL, USR și AUR - aviz nefavorabil
3.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii publicității stradale nr.185/2013 (b622/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR, PSD și PNL și deputați USR - aviz favorabil
3.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b623/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL, PSD și UDMR - aviz nefavorabil
3.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată (b624/12.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu propuneri de modificare
3.17. Propunere legislativă pentru modificarea art.42 alin.(61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru modificarea art.31 alin.(17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (b625/12.10.2022) (termen de avizare: 4.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – puncte de vedere
3.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (b635/13.10.2022) (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
3.19. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (plx648/24.10.2022) (termen de avizare: 08.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PSD, PNL - aviz nefavorabil
4. Aprobarea candidaturii doamnei MONEA Dorotheea-Andreea, propusă de Consiliul Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
5. Informarea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind organizarea de către CES România, în colaborare cu Comitetul Economic și Social European, a Reuniunii anuale a președinților și secretarilor generali ai CESE și ai CES-urilor naționale din UE, 9 -10 noiembrie 2022, București, Hotel Novotel
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 25.10.2022
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 01.11.2022
8. Diverse


Parteneri