Data modificării:

Ordinea de zi din 01.11.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 01.11.2023

Ordinea de zi din 01.11.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 01.11.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (termen de avizare: 07.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim (termen de avizare: 09.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (termen de avizare: 09.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – retransmis spre avizare - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției nr.190/2019 a Organizației Internaționale a Muncii privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la Geneva la 21 iunie 2019 (termen de avizare: 09.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art.6, alin (1), lit.l) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (b574/9.10.2023) (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Adrian ALDA – deputat PSD - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă privind reglementarea Abuzului de putere şi completarea Legii nr.286/2009 privind codul penal, actualizat cu modificările şi completările ulterioare (b575/9.10.2023) (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (b576/9.10.2023) (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române” (b577/10.10.2023) (termen de avizare: 06.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - puncte de vedere
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România (b578/11.10.2023) (termen de avizare: 06.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Corneliu Florin BUICU - deputat PSD - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, judeţul Suceava (b579/11.10.2023) (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, minorități - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea Apelor nr.107/1996 (b580/11.10.2023) (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (b581/11.10.2023) (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea art.154, litera e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b585/13.10.2023) (termen de avizare: 06.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați PSD - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru implementarea programului „Alexandru Pesamosca” (b586/13.10.2023) (termen de avizare: 6.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru implementarea programului „Ion Ionescu de la Brad” (b587/13.10.2023) (termen de avizare: 8.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b591/16.10.2023) (termen de avizare: 8.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Părinţilor de Îngeri şi pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b593/17.10.2023) (termen de avizare: 8.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, deputați UDMR, neafiliați, minorități - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă privind completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (b594/17.10.2023) (termen de avizare: 08.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil (b595/17.10.2023) (termen de avizare: 08.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL, UDMR, neafiliați, minorități - aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.5, art.3, pct.3, lit.b) din Legea nr.122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane România (b596/17.10.2023) (termen de avizare: 08.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Adrian Ionuț CHESNOIU - deputat PSD - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b597/17.10.2023) (termen de avizare: 8.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, minorități - aviz nefavorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) alin.(2) art.32 din Ordonanţa urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b599/17.10.2023) (termen de avizare: 8.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificările și completările ulterioare (b600/17.10.2023) (termen de avizare: 8.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat PSD - aviz favorabil
3. Aprobarea proiectului Raportului de activitate al Consiliului Economic și Social pe anul 2022
4. Înființarea grupului de lucru, stabilirea raportorului și a termenului limită de realizare în vederea emiterii unui punct de vedere cu privire la impactul, prevenirea și limitarea consecințelor consumului și dependenței de droguri
5. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la seminarul ”Conectarea UE 2023”, Bratislava, Slovacia, 23-24 noiembrie 2023
6. Aprobarea candidaturii doamnei STROIE Iulia, propusă de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmbovița
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 11.10.2023
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 01.11.2023
9. Diverse

Parteneri