Data modificării:

Ordinea de zi din 02.02.2016

Plenul CES

Ordinea de zi din 02.02.2016

Ordinea de zi din 02.02.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.02.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.01.2016
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.01.2016
3. Validarea domnului Florian MARIN, propus de B.N.S. ca reprezentant al părții sindicale în Biroul Executiv al CES
4. Validarea doamnei RĂDUȚ Andreea, ca reprezentantă a C.N.P.R. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2015
6. Aprobarea candidaturii doamnei BASCHINOS Mihaela-Aura, propusă de P.N.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
7. Diverse