Data modificării:

Ordinea de zi din 02.07.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 02.07.2013

Ordinea de zi din 02.07.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 2.07.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2013
3. Validarea domnului MĂNTESCU Iulian, ca reprezentant al C.N.S. Cartel Alfa în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuită doamna VELEANU Ramona Mercedes
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea alineatul (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii (b374/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.07.2013)
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 237 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b376/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.07.2013)
4.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b377/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.07.2013))
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă (b385/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.07.2013)
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b386/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.07.2013)
4.6. Propunere legislativă privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului (b394/12.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.07.2013)
4.7. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.07.2013)
4.8. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.07.2013)
4.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.07.2013)
4.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 232/25.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.07.2013)
4.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea TITLULUI XV - "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b413/18.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
4.12. Propunere legislativă privind modificarea art. 139 alin 1 din Legea 53/2003, codul muncii (b399/17.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
4.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată (b404/17.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
4.14. Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice (b406/17.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
4.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b407/17.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
4.16. Propunere legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (b424/20.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
5. Aprobarea candidaturii domnului UDREA ştefan propus de U.G.I.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinţi
6. Aprobarea candidaturii doamnei HOCIUNG Paula propusă de U.G.I.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamţ
7. Diverse