Data modificării:

Ordinea de zi din 02.07.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 02.07.2015

Ordinea de zi din 02.07.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.07.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2015 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (pl-x 505/24.06.2015)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 508/24.06.2015)
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 317/18.06.2015)
3.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
4. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Aprobarea candidaturii doamnei CAMILAR Mihaela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
6. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Emilia, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
7. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
8. Diverse