Data modificării:

Ordinea de zi din 02.10.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 02.10.2018

Ordinea de zi din 02.10.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea standardelor minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate (termen de avizare: 05.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Justiţiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
1.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (tennen de avizare: 05.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs.: lipsă semnătură M.F.P., lipsă aviz M.J., ministrul delegat pentru afaceri europene
1.3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 (termen de avizare: 12.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă propunere amânare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii - Obs.: avize complete
1.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă propunere amânare - Obs.: lipsă semnătură M.D.R.A.P., M.F.P., lipsă aviz M.A.E., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.M.J.S., M.S., C.N.A.S. M.J.
1.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii, precum şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă propunere amânare - Obs.: lipsă semnătură M.F.P., lipsă aviz M.Ec., M.E., M.T., M.C.S.I., M. Turismului, M.S., M.J.
1.6. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (l), lit. a) şi b) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (b459/12.09.2018) (termen de avizare: 09.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Mihalescul Dumitru - deputat PNL; Sighiartău Robert-Ionatan - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
1.7. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 octombrie Ziua pacientului ars (b460/12.09.2018) (termen de avizare: 09.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD si PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.8. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri (b461/12.09.2018) (termen de avizare: 09.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, ALDE, PNL, UDMR şi senatori PSD, ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.9. Propunere legislativă pentru completarea alin.(l) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (b462/12.09.2018) (termen de avizare: 09.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
2. Raport de activitate privind participarea delegaţiei CES România la Consiliul de Administraţie al AICESIS - 17 septembrie 2018, Adunarea Generală a AICESIS - 17- 18 septembrie 2018, Biroul UCESIF - 18 septembrie 2018, organizate de AICESIS şi UCESIF împreună cu CESE din Franţa la sediul său din Paris
3. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Seminarul internaţional pe tema revoluţiei digitale organizat de AICESIS împreună cu OIM la Geneva, în Elveţia, 23-24 octombrie 2018 - semnarea acordului de cooperare între AICESIS şi OIM
4. Proiectul de buget al Consiliului Economic şi Social pe anul 2019
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.10.2018
6. Diverse