Data modificării:

Ordinea de zi din 02.11.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 02.11.2021

Ordinea de zi din 02.11.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 02.11.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (b490/19.10.2021) (termen de avizare: 09.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD, minorități - aviz nefavorabil
2.2. Propunere legislativă privind darea în folosință cu titlu gratuit unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în folosință gratuită Federației Române de Rugby (b496/19.10.2021) (termen de avizare: 09.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Initiatori: senatori PSD - aviz nefavorabil
2.3. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (b497/19.10.2021) (termen de avizare: 09.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil cu observaţii si propunere de modificare
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare (plx504/25.10.2021) (termen de avizare: 09.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori AUR - puncte de vedere
3. Aprobarea candidaturii doamnei PAVEL Cristina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
4. Aprobarea candidaturii doamnei ALEXANDRU Maria-Carmen, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
5. Proiect de acord de parteneriat între Consiliul Economic și Social și Asociația Code for Romania, având ca obiect oferirea de consultanță pe tema digitalizării sustenabile pentru CES, proiectarea de soluții digitale open-source, precum și dezvoltarea și implementarea unor soluții digitale open-source
6. Propunerea domnului Vicepreședinte Mihai Dragoș, formulată în numele părții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile, de realizare a unui studiu pe tema locuirii, în vederea includerii în calendarul tematic de studii al Consiliului Economic și Social
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 02.11.2021
8. Diverse


Parteneri