Data modificării:

Ordinea de zi din 02.12.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 02.12.2014

Ordinea de zi din 02.12.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.12.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.11.2014
3. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
4. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare
5.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 588/05.11.2014)
5.3. Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (b 563/09.10.2014)
5.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
5.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
5.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
6. Diverse