Data modificării:

Ordinea de zi din 03.02.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.02.2022

Ordinea de zi din 03.02.2022 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 03.02.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență şi a altor acte normative (termen de avizare: 14.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției – avizare amânată în ședința din data de 01.02.2022- aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public (termen de avizare: 14.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției, Agenția Națională de Integritate – avizare amânată în ședința din data de 01.02.2022 - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăParteneri