Data modificării:

Ordinea de zi din 03.04.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.04.2019

Ordinea de zi din 03.04.2019 ora 14:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației (termen de avizare: 16.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.J.S, M.F.P., M.J.