Data modificării:

Ordinea de zi din 03.05.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.05.2023

Ordinea de zi din 03.05.2023 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 03.05.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor (termen de avizare: 08.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – avizare amânată în ședința din data de 25.04.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1966 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare și pentru modificarea și completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (termen de avizare: 11.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2023-2024 (termen de avizare: 12.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (termen de avizare: 15.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b205/5.04.2023) (termen de avizare: 05.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Codului administrativ (b206/5.04.2023) (termen de avizare: 05.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (b207/5.04.2023) (termen de avizare: 5.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cu privire la actele de stare civilă nr. 119/1996 (b208/6.04.2023) (termen de avizare: 5.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 308/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b209/6.04.2023) (termen de avizare: 5.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind interzicerea utilizării malițioase a tehnologiei şi limitarea fenomenului Deepfake (Falsul Sever) (b210/6.04.2023) (termen de avizare: 5.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea art. 291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b215/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, UDMR, minorități, neafiliați - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind măsurile compensatorii ale fondului de salarii în cazul instituirii de sărbători legale în care nu se lucrează (b216/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL, USR, minorități, neafiliați - puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. 3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002, republicată (b217/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR, PSD, PNL, minorități - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Analiştilor Comportamentali (b218/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, USR, minorități - avizare amânată
2.15. Propunere legislativă privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcţiile aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara, judeţul Timiş şi transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara (b219/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, USR, minorități, neafiliați - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b220/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, precum şi pentru modificarea şi completarea altui act normativ (b221/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b222/11.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic (b225/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.20. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, republicată (b226/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (b227/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (b228/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă privind reglementarea regimului de tranzit a seminţelor şi a materialului săditor prin România şi de modificarea a unor acte normative (b229/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.24. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori (b230/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b231/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b232/12.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.27. Propunere legislativă privind informarea consumatorilor cu privire la comercializarea produselor din materii prime româneşti (b233/13.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.28. Propunere legislativă privind reglementarea utilizării făinii de insecte în prepararea/producerea produselor, precum şi a comercializării acestor produse pe teritoriul României (b234/13.04.2023) (termen de avizare: 09.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
3. Aprobarea punctului de vedere cu privire la pachetul de reforme și investiții REPower, aprobat în ședința din data de 11.04.2023 la punctul ”Avizarea propunerii doamnei Corina Andreea MURAFA-BENGA de formulare a unui punct de vedere cu privire la propunerile Guvernului în ceea ce privește planul REPowerEU”
4. Înființarea Comisiei temporare în vederea elaborării Studiului ”Tranziția către o economie cu emisii scăzute și justiția socială”
5. Aprobarea candidaturii domnului Bobocea Gerandin-Adrian, propus de Confederația Sindicală Națională Meridian, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galați
6. Aprobarea candidaturii doamnei Ciocănescu Cosmina-Valy, propusă de Confederația Sindicală Națională Meridian, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Botoșani
7. Aprobarea candidaturii doamnei Haș Loredana - Patricia, propusă de Confederația Sindicală Națională Meridian, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
8. Aprobarea candidaturii doamnei Oșan Adriana-Geta, propusă de Confederația Sindicală Națională Meridian, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
9. Aprobarea candidaturii doamnei Stan Carmen-Angelica, propusă de Confederația Sindicală Națională Meridian, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
10. Aprobarea candidaturii domnului Zărie Cristian-Marian, propus de Confederația Sindicală Națională Meridian, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraș-Severin
11. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 03.05.2023
12. Diverse

Parteneri