Data modificării:

Ordinea de zi din 03.06.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.06.2019

Ordinea de zi din 03.06.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 04.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului - avizare amânată în ședința din data de 28.05.2019 - adoptată în ședința de Guvern din data de 23.05.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - puncte de vedere - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea art. 6 alin. (1) lit. b) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist (termen de avizare: 11.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri referitoare la anumite gaze fluorurate cu efect de seră (termen de avizare: 12.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Mediului
Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.F.P., M.A.E., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.J.
1.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 13.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
1.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (termen de avizare: 13.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J., M.A.I.
1.6. Propunere legislativă pentru completarea art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx 248/28.05.2019) (termen de avizare: 12.06.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputat PNL Florin-Claudiu Roman
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.06.2019
3. Diverse