Data modificării:

Ordinea de zi din 03.08.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.08.2021

Ordinea de zi din 03.08.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 03.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective (termen de avizare: 06.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – avizare amânată în ședința din data de 27.07.2021 – aviz favorabil cu propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (termen de avizare: 11.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.A.I., M.E.A.T., M.F. M.A.E., M.T.I., S.G.G., M.J

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind abrogarea art. 72 alin. (1) al Ordonanței de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative (termen de avizare: 12.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (termen de avizare: 12.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA (termen de avizare: 12.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată – aviz favorabil cu propunere de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Propunerea dlui Rodrigo Gabriel Maxim cu privire la opinia CES referitoare la Consultarea scrisă a Comitetului de Coordonare a Evaluării Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 asupra Metodologiei de evaluare actualizate pentru al treilea exercițiu de evaluare
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 27.07.2021
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 03.08.2021
6. Diverse

Parteneri