Data modificării:

Ordinea de zi din 03.11.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.11.2011

Ordinea de zi din 03.11.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.11.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţele Plenului din: 08.09.2011, 15.09.2011, 22.09.2011, 26.09.2011, 06.10.2011, 13.10.2011, 20.10.2011 şi 27.10.2011 (şedinţe nestatutare)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificarea a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale
5.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 237, alin. (1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 387/29.06.2011)
5.4. Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 445/07.09.2011)
5.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
5.6. Propunere legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 77 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pl-x 537/27.09.2011)
5.7. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al articolului 62 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 461/19.09.2011)
5.8. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
5.9. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 1/5.01.2011 privind educaţia naţională (plx 529/21.09.2011)
5.10. Propunere legislativă privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate (b 495/04.10.2011)
5.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională (b 501/05.10.2011) Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr. IV din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 484/30.09.2011)
5.12. Propunere legislativă pentru abrogarea Cap. IV (art. 17-26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (b 502/05.10.2011)
5.13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii (b 521/13.10.2011) Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006
5.14. Propunere legislativă privind administrarea fondului de sănătate de către patronate şi sindicate (b 517/13.10.2011)
5.15. Propunere legislativă privind administrarea fondului de pensii de către patronate şi sindicate (b 518/13.10.2011)
5.16. Propunere legislativă privind administrarea fondului de şomaj de către patronate şi sindicate (b 519/13.10.2011)
5.17. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011 a educaţiei naţionale (pl-x 552/17.10.2011)
5.18. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (b 561/21.10.2011)
5.19. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii (b 543/19.10.2011)
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la invitaţia adresată CES România de a participa la reuniunea Consiliului de Administraţie al AICESIS, Aman, 4 - 5 decembrie 2011
7. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la contribuţia CES România la Raportul comun integrat „Europa 2020”, Bruxelles, 24 noiembrie
8. Diverse.