Data modificării:

Ordinea de zi din 03.11.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.11.2015

Ordinea de zi din 03.11.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.11.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.10.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.10.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului STĂNCIULESCU Ion, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului ȘOFRON Dumitru-Cristian, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
5. Validarea domnului ȘTEFAN Niculae, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b525/14.10.2015)
6.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b526/14.10.2015)
6.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înființarea, modul de organizare, finanțarea și procedura de funcționare a Direcției Generală Pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor din România, precum modificarea și completarea unor acte normative
6.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică și de interes național-“Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”
6.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 288/24 iunie 2004, privind organizarea studiilor universitare (pl-x 714/26.10.2015)
7. Aprobarea candidaturii doamnei GĂINĂ Ioana, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
8. Aprobarea candidaturii doamnei GRIGORE Cătălina, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
9. Diverse