Data modificării:

Ordinea de zi din 03.12.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.12.2015

Ordinea de zi din 03.12.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.12.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.11.2015
3. Validarea domnului NEGOIȚĂ Voinea, ca reprezentant al C.S.N. MERIDIAN în Comisia pentru administrație publică și ordine publică
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate (b 599/10.11.2015)
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 29, alineatul 2 și a Anexei 4, punctul 8 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 602/10.11.2015)
4.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 603/10.11.2015)
4.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național “Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice”
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 277 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.820/18.11.2015)
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (plx.821/23.11.2015)
4.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx. 823/25.11.2015)
5. Diverse