Data modificării:

Ordinea de zi din 03.12.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 03.12.2019

Ordinea de zi din 03.12.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Propunere legislativă privind Codul administrativ (6506/28.10.2019) (termen de avizare: 03.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - avizare amânată in ședința din data de 26.11.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competentă
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 5 avize nefavorabile, 4 declinări de competență
1.2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiu și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (plx619/26.11.2019) (termen de avizare: 12.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL și senatori neafiliați
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Rezultate comisii de specialitate: 4 avize favorabile, 1 aviz nefavorabil, 4 declinări de competență
2. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 15.10.2019
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 22.10.2019
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 29.10.2019
5. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 31.10.2019
6. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din dala de 27.11.2019
7. Diverse

Parteneri