Data modificării:

Ordinea de zi din 04.01.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.01.2022

Ordinea de zi din 04.01.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.01.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (b568/14.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.2. Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează (b569/14.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz nefavorabil
2.3. Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreținerea traseelor turistice din România (b570/14.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL - aviz nefavorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (b571/14.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (b572/14.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic (b573/14.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PSD, PNL - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (b574/14.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, UDMR - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (b575/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 din Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare (b576/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin (b577/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului (b578/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (b579/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (b580/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (b581/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea art.425 alin.(1) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b582/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, AUR, UDMR, neafiliați - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto (b583/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (b584/15.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx607/20.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, senatori PNL - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx608/20.12.2021) (termen de avizare: 05.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații si propunere de modificare
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx614/21.12.2021) (termen de avizare: 06.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PSD, PNL, AUR, UDMR, minorități - aviz nefavorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei MANTA Oana, propusă de Patronatul Național Român, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
4. Aprobarea propunerilor părții patronale formulate în vederea includerii în calendarul de studii și analize pentru anul 2022
5. Aprobarea propunerilor părții sindicale formulate în vederea includerii în calendarul de studii și analize pentru anul 2022
6. Aprobarea propunerilor părții reprezentanților asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile formulate în vederea includerii în calendarul de studii și analize pentru anul 2022
7. Aprobarea materialelor elaborate de Comisia temporară constituită în vederea realizării studiului pe tema locuirii: 1. Calendar și focus al studiului, 2. Resurse solicitate, 3. Termeni de referință experți externi
8. Informare privind bugetul Consiliului Economic și Social, aprobat pentru anul 2022 prin Legea bugetului de stat nr. 317/2021
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.01.2022
10. Diverse

Parteneri