Data modificării:

Ordinea de zi din 04.02.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.02.2021

Ordinea de zi din 04.02.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.02.2021
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
4. Informare - Adresa înregistrată la CES cu nr. 1227/03.02.2021, semnată de Confederația Patronală CONCORDIA, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Patronatul Național Român și Uniunea Generală a Industriașilor din România cu privire la susținerea candidaturii domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, respectiv a domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (termen de avizare: 09.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - procedură de avizare reluată - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 (termen de avizare: 17.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
6. Informarea Direcției Buget-Finanțe, Contabilitate cu privire la solicitările de clarificare formulate de unii membri ai Plenului cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi a ședinței Plenului din data de 28.01.2021 - Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Economic și Social pentru anul 2021, revizuit conform solicitării Ministerului Finanțelor
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 28.01.2021
8. Diverse

Parteneri